ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ТУРИЗМ

(АМОҶТ с. 1999, № 9, мод. 228; с. 2005, №12, мод. 641; с.2009, №5, мод. 337; с.2012, №12, қ.1, мод.1016, с.2013, №12, мод.902 )

 

Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилӣ ва тартиби амалӣ намудани фаъолияти туристиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ

 1. Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

— туризм — шуғле, ки низоми ташкили усулҳои гузаронидани истироҳатро бо мақсадҳои солимгардонӣ, шиносоӣ, зиёрат (ба истиснои ҳаҷ), тиҷоратӣ, варзишӣ, касбию хизматӣ ва дигар мақсадҳо тавассути саёҳат (тур) ва будубоши муваққатии берун аз ҳудуди ҷои истиқомати доимӣ ба роҳ мемонад;

— туризми дохилӣ — ташкилӣ саёҳат (тур) дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсоне, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ доранд;

— туризми сайёр — ташкилӣ саёҳат (тур) ба дигар кишварҳо барои шахсоне, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доими доранд;

— туризми ташрифӣ — ташкилӣ саёҳат (тур) дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсоне, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доими надоранд;

— туризми иҷтимоӣ – саёҳате (туре), ки аз ҳисоби маблағҳои аз тарафи давлат барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ҷудогардида, пардохта мешавад;

— туризми худфаъолиятӣ – саёҳат (тур) бо истифодаи воситаҳои фаъоли ҳамлу нақл, ки саёҳон мустақилона ташкил мекунанд;

— туризми варзишию кўҳгардӣ — намуди истироҳати фаъоле, ки ба ташкилӣ хатсайрҳои пиёдагард дар шароити кўҳсор алоқаманд аст;

— кўҳнавардӣ (алпинизм) — намуди ғайриоддии туризм, ки бо баромадан ба кўллаҳои кўҳӣ алоқаманд аст;

— турист – шаҳрванд, истифодабарандаи хизматрасонии туристӣ, ки аз ҷои истиқомати доимӣ ба кишвари (макони) дигари муваққатӣ ба мақсади солимгардонӣ, шиносоӣ, зиёрат (ба истиснои ҳаҷ), тиҷорат, варзиш ва дигар мақсадҳои вобаста ба саёҳат сафар мекунад;

— саёҳат (тур) — сафари туристӣ бо хатсайрҳои муайян дар мўҳлатҳои муайян бо таъмини маҷмўи хизматрасониҳо оид ба ҷобаҷокунӣ, ҳамлу нақл, озуқа, хизматрасониҳои экскурсионӣ, инчунин хизматӣ роҳбаладону тарҷумонҳо ва дигар хизматрасониҳо, ки вобаста ба мақсади саёҳат дар мавриди таъмини кафолати амнияти онҳо, ҳимоя ва ҳифзи тандурустии туристон пешниҳод карда мешаванд;

— маҳсулоти туристӣ – маҷмўи хизматрасониҳои туристӣ, ки бо назардошти вазъи бозори туристӣ баҳри қонеъ гардонидани талаботи турист дар асоси шартнома дастрас мебошанд;

— фаъолияти танзими туризм — фаъолият оид ба ташаккул, пешбурд ва фурўши маҳсулоти туристӣ, ки дар асоси ичозатнома аз ҷониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ (минбаъд — танзимгари туризм) амалӣ карда мешавад;

— фаъолияти агентии туризм — фаъолият оид ба пешбурд ва фурўши маҳсулоти туристӣ, ки дар асоси ичозатнома аз ҷониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ (минбаъд — агентии туристӣ) амалӣ карда мешавад;

— кадастри давлатии захираҳои туристии Ҷумҳурии Тоҷикистон — номгўи объектҳои табиӣ ва таърихию фарҳангӣ, ки дастоварди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд;

— саноати туристӣ — маҷмўи меҳмонхонаҳо ва дигар воситаҳои ҷойгиршавӣ, нақлиёт, муассисаҳои хўроки умумӣ, тамошо, шиносоӣ, хизматӣ, солимгардонӣ, варзишӣ ва воситаҳои таъиноти дигар, ташкилотҳое, ки фаъолияти танзими туризм ва агентии туристиро амалӣ месозанд;

— пешбурди маҳсулоти туристӣ — маҷмўи тадбирҳое, ки ба фурўши маҳсулоти туристӣ (реклама, иштирок дар намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, ярмаркаҳо, ташкилӣ марказҳои иттилоотии туристӣ оид ба фурўши маҳсулоти туристӣ, нашри феҳристҳо, буклетҳо ва г.) нигаронида шудаанд;

— захираҳои туристӣ — маҷмўи захираҳои экологӣ, табиию иқлимӣ, фарҳангию таърихӣ ва солимгардонӣ ва захираҳои дигари истироҳатию фароғатӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба қонеъ гардонидани маҷмўи талаботи гуногуни туристон мувофиқ мебошанд;

— квотаи туристӣ — маҳдудияти миқдории ташриф ба объектҳои туристию сайёҳӣ ё хатсайрҳо, ки ба таркиби захираҳои туристии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил буда, бо зарурати нигоҳдорӣ аз вайроншавӣ ва дигар шартҳои истифодаи он алоқаманд мебошанд;

— субъекти фаъолияти туристӣ — шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ, аз он ҷумла ашхоси ҳуқуқи ё воқеии хориҷӣ, ё шахсони бе шаҳрвандӣ, ки хизматрасонии туристиро мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунанд;

— истироҳат — барқарорсозӣ ва инкишофи қувваи ҷисмонию маънавии инсон дар шароити табиӣ тавассути дамгирӣ, аз ҷумла туризм;

— роҳхати туристӣ – ҳуҷҷати инфиродии тасдиқкунандаи ҳуқуқ ба гирифтани хизматрасониҳои сайёҳӣ;

— шикори байналмилалӣ — яке аз намудҳои фаъолияти туристӣ, ки бо тартиб ва шартҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷониби субъектони фаъолияти туристии дорои иҷозатномаи дахлдор ташкил карда мешавад;

-таъмини амнияти туристон — таъмини амнияти шахсии туристон, ҳимояи молу мулки онҳо, маҷмўи тадбирҳо оид ба пешгирии истифодаи туризм бо мақсади муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва транзит ба давлатҳои сеюм, истисмори шаҳвонӣ, меҳнатӣ ва дигар намудҳои истисмори шаҳрвандон; (қҷт.аз  28.12.13,№1058)

 

хизматрасонии туристӣ – амалӣ гардидани фаъолияти танзимгари туристӣ ё агенти туристӣ аз рўи салоҳдиди худ ва ё талаботи аниқи дархосткунанда, ки барои таъмин ва барқароркунии қувваи ҷисмонии турист, нигоҳдории фаъолияти ҳаёти мўътадил, барқароркунии робитаҳои корӣ, инчунин қонеъ гардонидани талаботи маънавӣ ва зеҳнии ў равона шудааст. «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи туризм

 1. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи туризм ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад. «қҷт 19.05.09 №530»

 

Моддаи 4. Истифодаи захираҳои туристӣ

 1. Захираҳои туристӣ, ки аҳамияти миллӣ ва байналмилалиро доранд, дастовардҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. Барои бақайдгирӣ ва истифодаи онҳо Кадастри давлатии захираҳои туристӣ тартиб дода шуда, барои тамошои онҳо квота муқаррар мешавад.
 2. Истифодаи ройгон ва беподоши захираҳои туристӣ, ки ба Кадастри давлатии захираҳои туристии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудаанд, манъ аст. «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 5. Мақсад, самтҳо ва роҳҳои танзими давлатии фаъолияти туристӣ

 1. Мақсадҳои асосии танзими давлатии фаъолияти туристӣ инҳо мебошанд:

1) таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ба истироҳат, ҳаракати озод ва дигар ҳуқуқҳо дар мавриди саёҳат (тур);

2) ҳифзи муҳити зист;

3) муайян намудани номгўи ҳарсолаи объектҳои табиӣ, таърихию фарҳангӣ, аз он ҷумла ҳудудҳои табии махсус муҳофизатшаванда, ки тамошои онҳо дар асоси квота муқаррар карда мешавад;

4) ривоҷ додани саноати туристӣ, ҳамчун таъминкунандаи талаботи шаҳрвандон ҳангоми саёҳат (тур);

5) ривоҷ додани робитаҳои байналхалқӣ дар соҳаи туризм;

6) истифодаи оқилонаи дастовардҳои табиӣ ва фарҳангӣ.

 1. Самтҳои афзалиятноки танзими давлатии фаъолияти туристӣ дастгирӣ ва инкишофи туризми дохилӣ, воридотӣ, иҷтимоӣ ва худфаъолиятӣ мебошанд.
 2. Тнзими давлатии фаъолияти туристӣ бо роҳҳои зайл амалӣ гардонида мешавад:

таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки ба ташаккули муносибатҳо дар соҳаи саноати туристӣ равона карда шудаанд;

-ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои давлат дар соҳаи туризм;

-ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои туристон, таъмини амнияти онҳо;

-муқаррар намудани тартиби стандартонӣ, сертификатсия ва ичозатномакунонӣ дар соҳаи туризм;

-ҳавасмандкунии маблағгузории миллӣ ва хориҷӣ барои инкишофи фаъолияти туристӣ;

— фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, дар бозори хизматрасонии туристӣ, дастгирии инкишофи рақобат, таъмини риояи қонунгузорӣ дар соҳаи мазкур;

-вусъат додани ҳамкорӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ, иштирок дар барномаҳои байналмилалии туризм, таҳия ва бастани шартномаҳои байналмилалии дутарафа ва бисёртарафа дар соҳаи туризм ва муайян кардани тартиби амалӣ намудани онҳо. «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 6. Намудҳои асосии фаъолияти туристӣ

 1. Намудҳои асосии фаъолият дар соҳаи туризм инҳо мебошанд:

— ташкили қабул ва хизматрасонӣ дар чаҳорчўбаи маърифатӣ, экологӣ, туризми варзишию куҳӣ, кўҳнавардӣ, шикори байналмилалӣ фиристодани туристон ба хориҷа ба мақсади истироҳат, таҳсил, муолиҷа, зиёрати динӣ ва тиҷорат;

— ташкили чорабиниҳои оммавии туристӣ-тандурустӣ, шавқовар, махсус гардонидашуда ва дигар чорабиниҳо, ки бо туризм алоқаманданд. «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 7. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи туризм

 1. Ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон дар соҳаи туризм дохил мешаванд:

— муайян намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи туризм;

— муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм;

— қабули санадҳои меъёриву ҳуқуқие, ки фаъолияти туристиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамоянд;

—  муқаррар намудани тартиби воридоту содироти хизматрасонии туристӣ;

бастани созишномаҳои байниҳукуматӣ дар соҳаи туризм ва муайян намудани тартиби тадбиқи онҳо:

— тасдиқи барномаҳои давлатии инкишофи туризм, ки ба такмили саноати туристӣ равона шудаанд, иштирок дар иҷрои барномаҳои байналхалқӣ;

— муқаррар намудани тартиби истифодаи захираҳои туристӣ бо мақсади туризм ва ҷуброни зарарҳои ба онҳо расонидашуда;

— муайян намудани тартиби сертификатсияи маҳсулоти туристӣ, молҳо ва хизматрасонии субъектҳои фаъолияти туристӣ;

—  фароҳам овардани шароит барои ҷалби сармоя ба соҳаи туризм;

—  ташкили низоми давлатии тайёр намудани мутахассисони соҳаи туризм ва таъминоти илмии соҳаи туризм;

— муайян намудани тарифҳои ягона барои баромадан ба қуллаҳои кўҳи, пардохти наҷоти кўҳӣ, боҷи экологи;

— ҳалли дигар масъалаҳое, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба салоҳияти он вобастаанд.

 «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 8. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм ва ваколатҳои он (қҷт. 28.12.2012, №922)

 1. Сиёсати давлатӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти туристиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ соҳаи туризм ба амал мебарорад.
 2. Ба ваколатҳои мақомоти идораи давлатӣ дар соҳаи туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд:

— амалӣ намудани барномаи давлатии туризм дар Тоҷикистон,  таъмини иҷрои шартномаҳо ва созишномаҳои байналхалқӣ дар соҳаи туризм;

— намояндагии манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалии туристӣ;

— таҳияи меъёрҳо ва муайян кардани стандартҳои давлатии хизматрасонии туристон дар ҷумҳури;

— ҳамоҳангсозии фаъолият ва роҳбарии меъёрию методи ба субъектҳои фаъолияти туристӣ;

— роҳбарӣ ба намояндагиҳои дар хориҷа будаи худ;

— бо тартиби муқарраршуда амалӣ намудани ичозатномакунонӣ ба фаъолияти туристӣ;

— муқаррар намудани квотаи туристии мутаносибан баробар дар байни субъектҳои фаъолияти туристӣ барои тамошои объектҳои туристию экскурсионӣ, ки бинобар зарурияти муҳофизати онҳо аз вайроншавӣ ба Кадастри давлатии захираҳои туристии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудаанд;

— назорат аз рўи сифати хизматрасонии туристии пешниҳодшаванда ва иҷрои шартҳои ичозатномакунонӣ ва сертификатсия дар соҳаи туризм;

амалӣ намудани интихоб, тайёр кардан ва ҷобаҷогузории кадрҳо (ба ғайр аз субъектҳои фаъолияти туристии ғайридавлатӣ), гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ дар соҳаи туризм ва ташкили Кадастри давлатии захираҳои туристӣ;

— робитаҳо ва ҳамкориҳои мутақобила бо созмонҳои ҷамъиятии соҳаи туризм;

— амалӣ намудани дигар ваколатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст. «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

 Моддаи 9. Иҷозатномадиҳии  фаъолияти туристӣ ва сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонии туристӣ

 1. Иҷозатномадиҳии фаъолияти туристӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» амалӣ карда мешавад. Сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонии туристиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. «қҷт 26. 12.05 №126»

 

Моддаи 10. Суғуртакунӣ ҳангоми иҷрои фаъолияти туристӣ

 1. Дар ҳолате, агар қонунгузории кишвари (мақони) будубоши муваққатӣ талаботи кафолати пардохти ёрии тиббиро ба ашхосе, ки дар ҳудуди он муваққатан иқомат доранд муқаррар намуда бошад, танзимгари (агенти) туристӣ вазифадор аст, чунин кафолатҳоро пешниҳод намояд. Суғуртакунии туристӣ дар мавриди бемории тасодуфӣ ва ҳодисаҳои нохуш, шакли асосии додани чунин кафолатҳо мебошад.
 2. Бо талаби турист танзимгари (агенти) туристӣ барои пешниҳоди хизматрасониҳо оид ба суғуртакунии дигар хатарҳои ба саёҳат (тур) вобастабуда мусоидат менамояд.
 3. Суғуртаи хатарҳо дар туризм, ки бо хавфи зиёд ба ҳаёту саломатии туристон алоқаманд буда, хароҷоти зиёдро барои наҷотдиҳӣ талаб мекунанд, аз тарафи субъекти фаъолияти туристӣ бо ризоияти туристон амалӣ мегардад. (қҷт. 28.12.2012, №922)
 4. Суғуртаи дигар хатарҳо ихтиёрӣ буда, аз ҷониби туристон ба таври мустақилона ё тавассути субъектҳои фаъолияти туристӣ амалӣ карда мешавад.
 5. Туристони маҳаллӣ ва хориҷие, ки ба намудҳои ғайриоддии (экстремалии) туризм машғул мешаванд, бояд дорои полиси суғуртавии дараҷаи байналмилалӣ бошанд. «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 11. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои субъектҳои фаъолияти туристӣ

 1. Ҳуқуқҳои субъектҳои фаъолияти туристӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.
 2. Субъектҳои фаъолияти туристӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеанд, вазифадоранд:

— барои ҳуқуқи машғул будан ба фаъолияти туристӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ичозатнома, инчунин сертификати мутобиқат ба маҳсулот ва хизматрасонии туристии пешниҳодшаванда дошта бошанд;

— оид ба хизматрасонӣ ба туристон бо тартиби муқарраргардида ҳисоботи ҳуҷҷатӣ пеш баранд;

— ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм тибқи намунаҳои муқарраршуда маълумот ва ҳисобот,  аз ҷумла дар хусуси баҳисобгирии дақиқи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргаштани туристони ба хориҷа рафтаро пешниҳод намоянд ; (қҷт.аз  28.12.13,№1058)

— ба турист оид ба ташкил ва гузаронидани саёҳат (тур) маълумоти пурра ва дақиқ  дода, ба турист барои хизматрасониҳо мутобиқи маълумоти пешниҳодшуда роҳҳати туристии намунаи ягона фурўшанд;

амнияти туристон ва нигоҳдории молу мулки  онҳо, муҳайё намудани шароити амният барои фаъолияти туристӣ, омўзонидани қоидаҳои амният, расонидани ёрии таъҷилиро ба туристон таъмин намуда, барои зарари ба туристон расонидашуда бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошанд;

масъалаҳои ба эҳёи индустрияи туристӣ (сохтмони меҳмонхонаҳо, базаҳои туристӣ, кемпингҳо, марказҳои истироҳатӣ ва г.) вобастаро бо мақоми ваколатдои давлатӣ мувофиқа кунанд;

— субъекти фаъолияти туристӣ ҳангоми ташкил ва амалӣ сохтани саёҳат (тур), дар назди муштарӣ, чӣ барои амали худ ва чӣ барои амали шарикони хеш оид ба ташкили саёҳат (тур) (пешниҳоди хизматрасонии ҷойгиркунӣ, озуқа, нақлиёт ва дигар хизматрасоние, ки дар барномаи сафар ворид гардида, дар роҳҳат зикр шудаанд) ва фурўши он ҷавобгар мебошад. «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 12. Роҳбари гурўҳи туристӣ

 1. Роҳбари гурўҳи туристӣ дар рафти саёҳат (тур) ва мўҳлати сафар дар сафари туристии гурўҳи туристӣ намояндаи расмии субъекти фаъолияти туристӣ мебошад. Роҳбари гурўҳи туристӣ аз ҷониби субъекти фаъолияти туристӣ дар асоси шаҳодатномаи тахассусӣ, ки бо тартиби муайянкардаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм дода мешавад, таъин мегардад.
 2. Ўҳдадориҳои роҳбари гурўҳи туристиро субъекти фаъолияти туристӣ муайян мекунад. (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 13. Шартнома, роҳҳат ба саёҳат (тур) ва хизматрасониҳои туристӣ

 1. Субъектҳои фаъолияти туристӣ ҳангоми ташкили сафари туристӣ ба турист роҳҳати намунаи ягонаро бо имзои шахси масъул, ки бо муҳри корхонаи мазкур (субъект) тасдиқ карда шудааст, ба расмият дароварда, медиҳанд. Шартнома дар ҳолате басташуда ҳисобида мешавад, ки агар корхонаи туристӣ роҳҳат дода бошад ва муштарӣ пардохти дахлдорро мувофиқи шартҳои шартнома супурда бошад.
 2. Субъекти фаъолияти туристӣ бе ҷуброни зарар шартномаро бекор карда метавонад, ба шарте ки далели бекор кардан, ҳангоми мавҷудияти ҳолатҳои рафънопазири ба иродаи ў вобастанабуда ва ба амалишавии саёҳат (тур) ё пешниҳоди хизматрасонӣ монеъшаванда, ба иттилои турист шахсан на дертар аз 15 рўз то санаи оғози сафар расонида шуда бошад. Дар ин ҳолат ҳамаи маблағе, ки қаблан ҳамчун пешпардохт гирифта шудааст, ба турист баргардонида мешавад. (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 14. Роҳҳат

 1. Туристон барои саёҳат (тур) кардан роҳҳати намунавиро, ки бастани шартномаро ба саёҳат (тур) тасдиқ мекунад, бо имзои шахси дахлдор ва муҳри тасдиқкардаи фурўшанда мегиранд. Пойгири (корешоки) роҳҳат дар фурўшандаи саёҳат (тур) боқи мемонад. (қҷт. 28.12.2012, №922)
 2. Роҳҳат бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

— ном, суроға, тамғаи тиҷоратии ташкилоти туристӣ, дар фурўшанда мавҷуд будани ичозатнома, рақам ва санаи дода шудани он;

— насаб, ном ва номи падари турист, ки роҳҳат гирифтааст, рақами шиносномаи хориҷӣ, агар роҳҳат номӣ бошад;

— тасниф ва стандартҳои тамоми хизматрасониҳо бо дарназардошти ҷойгиркунӣ, озуқа, нақлиёт ва дигар хизматрасониҳо, ки ба арзиш ворид карда шудаанд, инчунин мавҷудияти шартҳои суғурта;

— арзиши умумии саёҳат (тур) ва шартҳои пардохти он аз ҷониби муштарӣ (пешпардохти пурра, қисман, аванс, тибқи далели хизматрасонии дастрасшуда);

— тавсифи шароит ва вазъият, ки дар мавриди онҳо турист аз сафар даст кашида метавонад (бе ҷуброни зарар, қисман ҷуброн кардани зарар ба ташкилкунандаи саёҳат (тур));

— тавсифи шакл ва ҳаҷми ҷуброн ба турист барои вайрон кардани шартҳои сафари ў, ки дар роҳҳат нишон дода шудаанд ва бо айби субъектҳои фаъолияти туристӣ, ки саёҳат ва хизматрасониро ташкил кардаанд, роҳ дода шудаанд;

— дигар шартҳо тибқи мувофиқаи байни муштарӣ ва ташкилкунандаи саёҳат (тур). «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 15. Роҳҳати гурўҳӣ

 1. Ҳангоми сафар дар ҳайати гурўҳӣ туристӣ, ба роҳбари гурўҳӣ туристӣ роҳҳати умумӣ дода мешавад.
 2. Роҳҳати умумӣ бояд маълумоти дар моддаҳои 13 ва 14 Қонуни мазкур зикргардидаро дошта бошад.
 3. Дар роҳҳати умумӣ маълумот дар бораи роҳбар ва ҳайати миқдории гурўҳ, навишта мешавад. Маълумоти аъзои гурўҳ дар замима (рўйхат), ки қисми ҷудонопазири роҳҳати умумӣ мебошад, дода мешавад.
 4. Маълумот дар бораи аъзои гурўҳ дар замима (рўйхат), ки қисми ҷудонашавандаи роҳхати умумӣ мебошад, дода мешавад. Ҳуқуқу ўҳдадорӣ ва ҷавобгарии роҳбари гурўҳи туристӣ бо шартномаи байни ў ва субъекти фаъолияти туристӣ муайян карда мешаванд. «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 16. Ҳуқуқу  ўҳдадориҳои туристон

 1. Ҳуқуқҳои туристон дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян карда мешаванд. (қҷт. 28.12.2012, №922)
 2. Туристон ўҳдадоранд:

— қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намоянд, ба низоми сиёсию иҷтимоии давлатӣ, суннат, урфу одат, эътиқоди динию мазҳабӣ ва тарзи зиндагии аҳолии маҳаллӣ эҳтиром гузоранд;

— нисбат ба муҳити зист, ёдгориҳои мероси таърихию фарҳангӣ, ҷойҳои муқаддас ва осори дигаре, ки таҳти ҳимояи махсуси давлат қарор доранд, бо эҳтиёт муносибат намоянд;

— қоидаҳои дохил шудан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷ шудан аз ҳудуди онро риоя намоянд;

— шартҳои қарордодҳо оид ба хизматрасонии туристиро риоя намоянд;

— зарар ва хароҷоти аз тарафи турист дар давраи саёҳат ба ташкилоти туристии қабулкарда ё фиристода расонидаро пурра ҷуброн намоянд;

— зарари ба шахсони сеюм дар давраи саёҳат (тур) расонидашударо ҷуброн намоянд;

— қоидаҳои амнияти шахсиро ҳангоми саёҳат (тур) риоя намоянд. «қҷт 19.05.09 №530»; (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 17. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамчун турист берун аз қаламрави Тоҷикистон сафар менамоянд

 1. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамчун турист берун аз қаламрави Тоҷикистон сафар менамоянд, бо қонунгузории кишвари будубош танзим карда мешаванд.
 2. Турист ўҳдадор аст мўҳлатҳои муқарраргардидаи будубошро дар кишваре, ки дар роҳҳат зикр гардидаанд, риоя намояд. «қҷт 19.05.09 №530»

 

Моддаи 171. Таъмини амнияти туристон

 1. Таъмини амнияти туристони хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Тоҷикистон кафолат дода мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба туристон-шаҳрвандони Тоҷикистон, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қapop доранд, ҳимоя ва пуштибониро кафолат медиҳад.
 2. Мақомоти корҳои хориҷӣ ўҳдадоранд оид ба хатарҳои эҳтимолӣ, ки ба туристон дар давлати будубоши муваққатӣ таҳдид доранд, ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм маълумот диҳанд. Дар навбати худ мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм ўҳдадор аст туристон ва субъектони фаъолияти туристиро оид ба ин хатарҳои эҳтимолӣ хабардор намояд.
 3. Субъекти фаъолияти туристӣ се рўз пеш аз оғози саёҳат (тур) ба туристон дар шакли хаттӣ маълумоти заруриро дар бораи тартиби ворид гаштан, берун рафтан ва истиқомат дар давлати (ҷои) будубоши муваққатӣ, дар бораи қонунгузорӣ, анъанаҳои мардуми маҳаллӣ, маросимҳои динӣ, муқаддасот, ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, объектҳои табиӣ ва дигар объектҳои намоишҳои туристии таҳти назорати махсус қapopдошта, пешниҳод менамоянд. Субъекти мазкур ҳамчунин ба туристон оид ба хатарҳое, ки мумкин аст дар вақти саёҳат (тур) ба онҳо дучор гарданд, иттилоъ медиҳад ва тадбирҳои огоҳкунандаро, ки ба таъмини амнияти туристон равона шуда бошанд, татбиқ менамояд. Субъекти фаъолияти туристӣ маълумотро дар бораи туристоне, ки аз хориҷа барнагаштаанд, дар мўҳлати се рўз баъд аз ба охир расидани саёҳат (тур) ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм пешниҳод менамояд.
 4. Субъекти фаъолияти туристӣ оид ба ҳодисаи фавқулоддае, ки бо турист дар вақти саёҳат (тур) рух додааст, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм, мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба ҳолатҳои фавқулодда, мақомоти корҳои хориҷӣ ва оилаи туристро фавран огоҳ менамояд.». (қҷт.аз 28.12.13,№1058)

 

Моддаи 18. Намояндагии мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм дар хориҷа

 1. Намояндагии мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм дар хориҷа манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар кишварҳои дахлдор намояндагӣ намуда, дар доираи ваколатҳои худ вазифаҳои оид ба рушди ҳамкорӣ, инчунин мубодилаи иттилоот байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳоро дар соҳаи туризм ба роҳ мемонад. (қҷт. 28.12.2012, №922)

 

Моддаи 19. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур

 1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. «қҷт 19.05.09 №530»

       Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                                                                     Э. РАҲМОНОВ

ш. Душанбе  3 сентябри соли 1999

№824

 

 

 

ШАРИКОН: