ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ТЕЛЕВИЗИОН ВА РАДИОШУНАВОНӢ

(АМОҶТ с.1996, №24, мод.408; с.1998., № 10. мод.76; с.1999,  № 6, мод. 166; с.2000, №11, мод.521; с.2001, №7 , мод.481; с.2004, №2, мод.39; с. 2006, №4, мод. 197, с.2013, №7, мод.540)

  

Қонуни мазкур фаъолияти ташкилотҳои телевизион ва радиошунавониро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим намуда, шароити амали ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилии онҳоро, ки ба истифода аз озодии сухан, ҳуқуқи шаҳрвандон барои дарёфти ахбори комилу оҷил ва ҳаққонӣ, ба муҳокимаи озоду ошкори ҳаводиси ҷамъиятӣ равона шудааст, муайян менамояд.

 

БОБИ 1.

ҚОИДАҲОИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

— абонент — шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ, ки барномаҳои телевизион ва радиоро қабул мекунад;

— нашр (нашри намоиши телевизион ва гуфтори радио) — ба масофаи муайян пахш намудани ахбори овозӣ ва (ё) тасвирӣ тавассути шабакаҳои алоқа, ки теъдоди номаҳдуди воситаҳои телевизиону радио қабул мекунанд; (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

— шабақаи нашри барнома — маҷмўи воситаҳои техникие, ки барои пахш намудани барномаҳои телевизион ва радио пешбинӣ шудаанд; (қҷт 29.04.06 №184); (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

пахшкунии — ба масофаи муайян интиқол додани барномаҳои телевизион ё радио тавассути воситаҳои техникии алоқа;

— пахши мустақим — паҳш намудани барномаҳои телевизион ва радио бе сабти пешакии онҳо; (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

— интиқоли пахшкунии — тавассути воситаҳои иловагии телевизиону радио пахш кардани барномаҳо ба мақсади зиёд намудани масофаи қабули онҳо; (қҷт 29.04.06 №184); (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

— ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ — шахсияти ҳуқуқиест, ки барои истеҳсол ва (ё) пахши барномаҳои телевизиону радио ва асарҳои авдиовизулӣ иҷозатнома  дорад;

— воситаҳои пахшкунии телевизион ва радио — пахш ва қабули ҳар навъ аломати сигналҳои тасвирӣ ва сабтӣ тавассути воситаҳои электромагнитии алоқаи кайҳонӣ, ноқилӣ, оптикӣ, радиоӣ; (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

— воситаҳои техникии пахши барномаҳо — маҷмўи таҷҳизоти радиоэлектронӣ ва техникие, ки тавассути онҳо барномаҳо ба истифодабарандагон расонида мешаванд;

— маҳсулоти авдуовизулӣасарҳои аз силсилаҳои кадрҳои ба ҳам алоқаманде иборат буда (видеотасвирҳои овоздор ё беовоз),  ки барои дидану шунидан бо ёрии воситаҳои мувофиқи техникӣ таҳия гардидаанд (авдиофилмҳо, кинофилмҳо, намоишҳо, реклама, барномаҳои консертӣ ва ғайра). (ҚҶТ 28.02.2004 №7); (қҷт 29.04.06 №184)

 

Моддаи 2. Доираи амали қонуни мазкур

Қонуни мазкур ба ҳамаи намудҳои ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ, сарфи назар аз шакли ташкилию ҳуқуқиашон, ба истиснои телевизион ва радиошунавонии махсуси маҳдуд (истеҳсолӣ, технологӣ, таълимӣ ва маъмурӣ), дустдорони алоқаи радиоӣ, радиоспорт ё дигар намудҳои алоқа, ки дар асоси даъвати фардӣ ё барои паҳни ахбори махсус сурат мегиранд ва барои истифодаи умумӣ равона нашудаанд ва барои кирои (прокати) ғайримавҷии маводи видео ва аудио дар муассисоти мухталиф хос нестанд татбиқ  мешавад. (қҷт 29.04.06 №184)

Қонуни мазкур нисбат ба пахш ва истеҳсолкунандагони асари аудиовизуалӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис шудаанд, аммо барои берун аз ҳудуди он таъсисёфтагон — танҳо дар қисмати ба пахши иттилооти онҳо дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон дахлдошта татбиқ мегардад. (ҚҶТ 30.06.1999 №814)  

Муқаррароти Қонуни мазкур барои эфири телевизион ва радиошунавонӣ ба пуррагӣ ҳангоми ба амал баровардани телевизион ва радиошунавонӣ бо истифода аз шабақаҳои кабелӣ, ноқилӣ, спутникӣ, бисёрканалаи рақамӣ, компютерӣ, аз ҷумла шабақаи байналмилалӣ (интернет) ва дигар шабакаҳо татбиқ мегардад, агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад. (ҚҶТ 30.06.1999 №814)          

 

Моддаи 3. Принсипҳои фаъолияти ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ

Принсипҳои фаъолияти ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон инҳоанд:

— воқеънигорӣ;

— ҳақиқатнигорӣ;

— ҳуқуқи шаҳрвандон барои қабули ахбор;

— озодона иброз намудани фикру ақида;

— эҳтироми меъёрҳои умумибашарии ахлоқ;

қатъиян риоя намудани одоби касбӣ. (қҷт 29.04.06 №184)

 

Моддаи 4. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.». (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

Моддаи 5. Ваколатҳои давлат дар соҳаи телевизион ва радиошунавонӣ

Давлат сиёсати соҳаи телевизион ва радиошунавонӣ ва асосҳои қонунгузории иҷрои онро муайян намуда, фаъолияти вазоратҳо, идораҳо, дигар мақомоти ҳокимияти иҷроияро дар ин соҳа ҳамоҳанг месозад, барои таъмини моддиву техникии ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ маблағ ҷудо мекунад, ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳуқуқии кормандони ин соҳаро таъмин менамояд, ўҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро карда, иштироки онро дар созмонҳои байналмилалӣ ташкил менамояд, ҳамкориҳои байналмилалиро дар соҳаи телевизион ва радиошунавонӣ амалӣ мегардонад.

Моддаи 51. Танзими давлатӣ ва назорат дар соҳаи телевизион ва радиошунавонӣ

Танзими давлатӣ ва назорат дар соҳаи телевизион ва радиошунавонӣ аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

Кумитаи телевизион ва радио назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ вазифаҳои зеринро анҷом медиҳад: (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

— таҳия ва таъмини амали намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи  телевизион ва радиошунавонӣ;

—  назорат ҷиҳати иҷрои талаботи Қонуни мазкур аз ҷониби ташкилоти  телевизион ва радиошунавонӣ;

—  назорат аз болои барномаҳо ва ахбори телевизиону радио, ки аз эфир пахш мешаванд ва аз болои сифати техникии пахш;

—  вазифаҳои дигари бо қонун пешбинишуда.

Низомномаи Кумитаи оид ба телевизион ва радиошунавонии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад. (ҚҶТ 30.06.1999 №814)          

 

Моддаи 6. Манъи дахолат ба фаъолияти эҷодии ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ

Дахолати мақомоти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, шахсони мансабдори онҳо, ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шахсони воқеӣ ба фаъолияти эҷодии ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ, ҳамчунин сензураи давлатӣ  ва таъқиб барои танқид манъ аст. (ҚҶТ 30.07.1999 №814); (қҷт 29.04.06 №184) (қҷт аз 22.07.2013, №1014)       

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳуқуқи тағйир додан ва дигар намудани сохтори ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавониро надоранд. (қҷт 29.04.06 №184)          

 

Моддаи 7. Маҷмўи ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ

Маҷмўи ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии давлатӣ ва ғайридавлатӣ ташкил медиҳанд.

 

Моддаи 8. Ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ

Маҷмўи ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз телевизион ва радиошунавонии ҷумҳуриявӣ, телевизион ва радиошунавонии Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва радиошунавонии ноқилии дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иборатанд, ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ мешаванд. (ҚҶТ 28.02.2004 №7)  

Ба ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ ҳуқуқи бартарӣ доштан дар истифодаи шабакаҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ дода мешавад.

 

Моддаи 9. Вазифаҳои асосии ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ

Вазифаҳои асосии ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ инҳоянд:

— сари вақт огоҳ намудани шунавандагони радио ва тамошобинони телевизион аз ҳаводиси ҷамъиятию сиёсӣ ва дигар воқеоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он, паҳн намудани ахбори расмӣ, санадҳои мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва ҳокимияти судӣ, ки ба таблиғи расмӣ ҳуқуқ доранд; (ҚҶТ 28.02.2004 №7)  

— таҳия ва пахш кардани барномаҳои иқтисодӣ, публисистӣ, фарҳангию маърифатӣ, таълимӣ, шавқангез, варзишӣ;

— инъикоси рамзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— мусоидат ба таҳкими робитаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон.


Моддаи 10. Ташкилот
ҳои ғайридавлатии телевизион ва радиошунавонӣ

Ташкилотҳои ғайридавлатии телевизион ва радиошунавонӣ ташкилотҳое мебошанд, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном гардида, дар асоси иҷозатномаи (литсензияи) бо тартиби мукаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  додашуда аз ҳисоби худ  маблағгузори фаъолият  менамоянд. (ҚҶТ 28.02.2004 №7) (қҷт аз 22.07.2013, №1014) 

БОБИ   2.

ТАРТИБИ ТАЪСИС, ИҶОЗАТНОМАДИҲӢ ВА ҚАТЬ КАРДАНИ ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТҲОИ ТЕЛЕВИЗИОН ВА РАДИОШУНАВОНӢ (қҷт 29.04.06 №184)          

 

 Моддаи 11. Таъсисдиҳӣ ва бақайдгирии давлатии ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ мувофиқи тартибе, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахси ҳуқуқӣ муайян намудааст, таъсис меёбанд.

Бақайдгирии давлатии ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ, қайди баҳисобгирии намояндагӣ ва филиалҳои онҳо мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ» амалӣ карда мешавад. (қҷт 29.04.06 №184)          

 

Моддаи 12. Иҷозатномадиҳии фаъолияти соҳаи телевизиону радио

Иҷозатномадиҳӣ ба ташкилот барои фаъолият дар соҳаи телевизиону радио мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» амалӣ карда мешавад. (қҷт 29.04.06 №184)          

 

Моддаи 13. Қатъ намудани фаъолияти ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ

Фаъолияти ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ бо қарори муассисон (шарикмуассисон) ё суд қатъ мегардад ва дар ин бора ба Кумитаи телевизион ва радио назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода мешавад. (ҚҶТ 21.05.98 №580); (қҷт 29.04.06 №184); (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

 

 

БОБИ 3.

ТАШКИЛ ВА НАВЪҲОИ ПАХШИ  ТЕЛЕВИЗИОН ВА РАДИО

 

Моддаи 14. Оғози нашри барномаҳо

Ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ ҳақ дорад, ки нашри барномаҳоро аз вақти гирифтани иҷозатнома (литсензия)  оғоз намояд.

Соҳиби воситаҳои техникии пахш ё ташкилоти истифодабарандаи онҳо ҳақ надорад ин воситаҳоро ба ихтиёри ташкилотҳои телевизион ва радиошунавоние вогузорад, ки онҳо иҷозатнома (литсензия)  надоранд.

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ пахши барномаҳоро тавассути воситаҳои техникии худӣ ё иҷорагирифта амалӣ мегардонанд. (ҚҶТ 28.02.2004 №7)  

Соҳиби иҷозатнома (литсензия) ҳақ надорад шабакаи пахши барномаро ба шахсони дигар иҷора диҳад, ҳамчунин барномаҳоро берун аз ҳудуди дар иҷозатнома (литсензия)  зикршуда паҳн намояд.

 

Моддаи 15. Нишонаҳои нашр

Ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ вазифадор аст, ки ҳар рўз ном ва дигар маълумотҳои рамзии худ (сароҳанг, нишона)-ро эълон намояд. (қҷт 29.04.06 №184)

 

Моддаи 16. ҳуқуқ ва тартиби истифодаи шабакаҳои нашр

Тартиби истифодаи шабакаҳои нашри барномаҳои телевизион ва радиошунавониро Кумитаи телевизион ва радио назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян месозад. (ҚҶТ 21.05.98 №580); (қҷт 29.04.06 №184) (қҷт аз 22.07.2013, №1014)         

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ баъди гирифтани иҷозатнома (литсензия)   ҳуқуқ доранд, ки аз мавҷҳои барои пахши барномаҳо муайян гардида истифода намоянд, ҳамчунин воситаҳои техникии пахши барномаҳоро тибқи қарордод бо соҳибонашон моликӣ, ихтиёрдорӣ ва истифода кунанд.

 

Моддаи 17. Намоиши телевизионӣ ва радиошунавонӣ тавассути спутник

Намоиши телевизионӣ ва радиошунавонӣ тавассути спутник дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсадҳои зерин истифода мешавад:

— дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё минтақаҳои алоҳидаи он паҳн кардани барномаҳои ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифташуда; (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

— табодули барномаҳо байни ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мамолики дигар.

Тартиби пахши барномаҳоро тавассути спутник Кумитаи телевизион ва радионазди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Ҳадамоти алоқаи  назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. (ҚҶТ 21.05.98 №580); (қҷт 29.04.06 №184) (қҷт аз 22.07.2013, №1014)         

 

 

 

Моддаи 18. Нашри барномаҳо тавассути кабел (сим)

Шабакаи нашри барномаҳо тавассути кабел (сим) бо иҷозати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ташкил мешавад. Тартиби истифодаи ин шабакаҳоро Кумитаи телевизион ва радио назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. (ҚҶТ 21.05.98 №580); (қҷт 29.04.06 №184) (қҷт аз 22.07.2013, №1014)          

Ташкилоте, ки соҳиби шабақаи бисёрбарномавӣ аст, вазифадор мебошад, ки ба абонентҳои худ барномаҳои телевизион ва радиошунавонии давлатиро бирасонад.

 

Моддаи 19. Забони барномаҳои телевизион ва радио

Ташкилотҳои телевизион ва радио барномаҳоро ба забони давлатӣ, инчунин ба забонҳои дигар пахш мекунанд.

 

Моддаи 20. Ҳуқуқ ба дарёфти маълумот

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ, кормандони онҳо барои пешбурди фаъолияти хеш тибқи муқаррароти қонунгузории мавҷудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд, ки аз мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои шаҳрвандон, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо маълумоти заруриро гиранд. Шахсони мансабдор, ки ба ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ маълумот медиҳанд, барои ҳаққонӣ будани он ҷавобгаранд.

Баҳсҳо ба сабаби риоя карда нашудани талаботи ин модда аз ҷониби суд баррасӣ мегардад.

 

Моддаи 21. Нашри иттилооти расмӣ ва дигар хабарҳои ҳатмӣ

Ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ вазифадоранд, ки изҳороти расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар тамоми ҳудуди мамлакат мунташир намоянд.

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ, новобаста аз шакли моликияташон, ҳуқуқ надоранд, ки аз интишори хабарҳо роҷеъ ба ҳолатҳои фавқулодда даст кашанд. ҳуқуқи истифодаи телевизион ва радиошунавонӣ ба ин мақсад дар дасти мақомот ва шахсони мансабдоре мебошад, ки салоҳияти ҳалли масъалаҳоро дар шароити ҳолатҳои фавқулодда доранд.

 

Моддаи 22. Истифодаи телевизион ва радиошунавонӣ дар давраи маъракаҳои интихоботӣ

Тартиби истифодаи телевизион ва радиошунавониро дар давраи махракаҳои интихоботӣ Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсӣ тибқи қонунгузории мавҷудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. (қҷт 29.04.06 №184)

 

Моддаи 23. Додани вақт дар барнома барои суханронӣ ва изҳороти расмӣ

Пахши барнома аз ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии давлатӣ дар асосӣ ҳаҷми умумии барномаҳо ва маблағгузории умумӣ сурат мегирад. (ҚҶТ 06.08.2001 №35);

Пахши барнома аз иҷлосияи Маҷлисҳои вилоятӣ ва дигар маҷлисҳои маҳаллӣ аз ҷониби ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии давлатӣ дар асоси шартномаи байни сатҳҳои муайяни маҷлис ва ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ сурат мегирад.

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии давлатӣ бо талаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раиси Суди Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои изҳороти расмӣ оид ба масоили муҳими ҳаёти давлат вақт ҷудо мекунанд. (ҚҶТ 06.08.2001 №535);

 

 Моддаи 24. Истифодаи реклама дар ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ

Истифодаи реклама дар ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклама» амалӣ карда мешавад. (қҷт 29.04.06 №184)

 

Моддаи 25. Қароргоҳҳои мухбирон

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ ҳақ доранд тибқи муқаррарот дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он қароргоҳҳои мухбирон таъсис диҳанд, ки ин қароргоҳҳо воҳидҳои сохтории (филиали) ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ буда, манфиатҳои онро пуштибонӣ мекунанд. (қҷт 29.04.06 №184)

 

Моддаи 26. Намояндагӣ

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ ҳақ доранд, ки дар назди мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои шаҳрвандон ҳайатҳои эҷодӣ ва кормандони алоҳидаро намоянда таъин намоянд. Тартиби намоянда таъин кардани ҳайатҳои эҷодӣ ва кормандони алоҳидаи ташкилотҳои телевизион ва радиошунавониро ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

 

Моддаи 27. Нигаҳдории барноиаҳои телевизион ва радио (қҷт 29.04.06 №184)

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ ўҳдадоранд, ки сабти аудио ва видеои барномаҳоро баъд аз интишорашон то як моҳ маҳфуз доранд ва онҳоро ба қайд гирифта, дар он мавзўъ, мазмуни мухтасар, рўзи интишор, вақти оғозу анҷоми он, ному насаби муаллифон, муҳаррири барномаи телевизион ва радиоро зикр намоянд. (қҷт 29.04.06 №184)

Тартиб, мўҳлат ва шартҳои муддати зиёд нигоҳ доштани барномаҳои телевизион ва радиоро, ки қадру қимати бадеӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва қадру қиммати дигар доранд, Кумитаи телевизион ва радио назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. (ҚҶТ 06.08.2001 №535); (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

 

 

 

БОБИ 4.

ҲУҚУҚ ВА ВАЗИФАҲОИ ТАШКИЛОТҲОИ ТЕЛЕВИЗИОН ВА РАДИОШУНАВОНӢ ВА КОРМАНДОНИ ОНҲО

 

Моддаи 28. Ҳуқуқи ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ метавонанд барномаҳои телевизиону радио истеҳсол намоянд ё аз барномаҳою маҳсулоти аудио визуалии дигар ташкилотҳое, иҷозатнома (литсензия) доранд, истифода баранд. (ҚҶТ 28.02.2004 №7);

Ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ барои эҷоди барномаҳо (филмҳо) ҳуқуқи муаллифӣ доранд, ҳамчунин ба онҳо тибқи қарордодҳои ба имзорасида ҳуқуқи муаллифӣ дода мешавад.

Ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ ҳақ дорад, ки ба дигар ташкилотҳо, шахсони ҳуқуқи ва воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он инҳоро иҷозат диҳад:

— пахши мустақими (интиқоли пахш) барномаҳои (филмҳои) худ, тасвиру овоз ё фурўхтани сабтҳои барномаҳо (филмҳо), ки моли он аст, ҳамчунин сабти асарҳои мусиқӣ ва адабӣ-драмавӣ, ки онҳоро ташкилоти телевизион ва радио дар студия ё муассисаҳои театрӣ сабт намудааст. (қҷт 29.04.06 №184)

Бе розигии ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ барномаҳои (филмҳои) вай дар ҳолатҳои зерин истифода мешаванд: (қҷт 29.04.06 №184)

— барои истифодаи порчаҳои мухтасар-на зиёдтар аз 5 дақиқа аз ҳар барнома (филм);

— ба мақсадҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимӣ.

Ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ муносибатҳои худро бо дигар корхона, муассиса, ташкилот  дар асоси шартнома ба роҳ мемонанд. (ҚҶТ  30.06.1999 №814); (қҷт 29.04.06 №184)

Ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ ҳақ надорад:

-маълумоти дорои сирри давлатӣ ё асрори дигари қонунан маҳфуз, ахбору маводе, ки ба зўран сарнагун сохтан ё тағйир додани сохтори конститутсионӣ, ташкили гурўҳҳои мусаллаҳ даъват мекунад, шаъну шарафи давлат, Президент ва шаҳрвандонро паст мезанад, ҷанг, зулму зўроварӣ, терроризм ва экстремизмро дар ҳама гуна зуҳуроташон, хусумати нажодию миллӣ, маҳалгароӣ, бартарият ва оштинопазирии динӣ ё мазҳабӣ, фаҳшу фуҷурро таблиғ мекунад, ахлоқи ҷомеаро мекоҳонад, ба содир намудани дигар кирдори ҷиноятӣ мусоидат мекунад, пахш намояд; (қҷт 29.04.06 №184)

— маҳсулоти телевизион ва радио ва видеоро бе иҷозати соҳибонашон нусхабардори кунанд, намоиш диҳад ва фурўшад. (қҷт 29.04.06 №184)

Дар сурати бе иҷозат истифода гардидани маҳсулоти худ ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ ҳақ дорад товони зарареро, ки дар натиҷаи поймол шудани ҳуқуқаш дидааст, талаб намояд.

 

Моддаи 29. Ўҳдадории ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ

Ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ ўҳдадор аст:

— ахбори ҳаққониро паҳн намояд;

— ба пахш ва қабули барномаҳои ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии дигар мамониат накунад;

— талаботи маъёрҳои давлатии технология ва хусусиятҳои техникии телевизион ва радиошунавониро риоя намояд;

— абонентҳоро пешакӣ аз тағйири барномаҳои телевизион ва радио, ҳамчунин оид ба шароити интишори онҳо воқиф намояд.

 

Моддаи 30. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои кормандони ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ

Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои кормандони ташкилотҳои телевизион ва радиошунавониро низомномаю оинномаҳои ин ташкилотҳо муайян мекунанд.

 

Моддаи 31. Ҳифзи иҷтимоии кормандони ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавони Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кормандони ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми иҷрои вазифаи хидматии худ аз ҷониби давлат ҳимоя карда мешаванд. (қҷт 29.04.06 №184)

Дар сурати ҳангоми иҷрои вазифаи хидматӣ ҳалок гаштани кормандони ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавони Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба оилаҳояшон ва ё меросхуронашон кўмакпулии яквақта дар ҳаҷми даҳ маоши солонаи шахси ҳалокшуда аз рўи вазифаи охирини хидматиаш дода мешавад. Ба меросхурон ба андозаи маоши миёнаи қурбоншудагон нафақаи гум кардани саробон таъин мегардад. (қҷт 29.04.06 №184)

Дар сурати ҳангоми иҷрои вазифаи хидматӣ маҷрўҳ шудани корманди ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба ин васила имкони идома додани фаъолияти касбиашро аз даст додааст, ба вай кўмакпулии яквақта дар ҳаҷми панҷ музди солонаи кор аз рўи вазифаи охирини хидматии ў дода мешавад. (қҷт 29.04.06 №184)

Агар корманди ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми иҷрои вазифаи хидматӣ ҷароҳати дигар бардошта бошад, ба ў кўмакпулии яквақта дар ҳаҷми панҷ маоши миёнаи якмоҳаашон дода мешавад. (қҷт 29.04.06 №184)

Тартиби пардохти маблағҳои дар моддаи мазкур зикршударо ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

 

Моддаи 32. Маблағгузории ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ (қҷт 29.04.06 №184)

Ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешаванд. (қҷт 29.04.06 №184)

Манбаъҳои даромади иловагии ташкилотҳои давлатии телевизион ва радиошунавонӣ ҳамчунин инҳо буда метавонанд:

— пардохти ҳаққи абонентӣ:

— фаъолияти рекламавӣ ва тиҷоратӣ;

— барномаҳои фармоиши телевизион ва радио;

таҳия ва истеҳсоли барномаҳои телевизиону радио ва видеофилмҳо; (қҷт 29.04.06 №184)

— нашри рўзнома, маҷалла, бюллетенҳои иттилоотӣ ва китобҳо;

— истеҳсол, фурўш ва кирояи (прокати) кассетаҳои сабти овозу тасвир; (қҷт 29.04.06 №184)

— ташкили спектаклҳо, консертҳо ва дигар чорабиниҳои намоишии пулакӣ;

— фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва навъҳои дигари фаъолият, ки қонун пешбинӣ кардааст;

— маблағҳои спонсорҳо, мақомотӣ давлатӣ, фондҳои хайрия ва фондҳои дигари ҷамъиятӣ, ҳамчунин шаҳрвандони алоҳида.

 

БОБИ   5.

ҲАМКОРИИ БАЙНАЛ МИЛАЛИ ДАР СОҲАИ ТЕЛЕВИЗИОН ВА

РАДИОШУНАВОНӢ

 

Моддаи 33. Ҳамкории байналмилали ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ

Ҳамкории ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ бо шарикони хориҷӣ дар асоси шартномаҳои имзошудаи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар асоси шартномаҳои мустақим сурат мегиранд.

Фаъолияти иқтисодии хориҷии ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонӣ тибқи муқаррароти Қонун «Дар бораи фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва шартномаҳои байналмилалии  дахлдор сурат мегирад.

 

Моддаи 34. Фаъолияти намояндагони ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Фаъолияти мухбирони хориҷии телевизион ва радиошунавонӣ аз тарафи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар мувофиқа бо Кумитаи телевизион ва радио назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. (ҚҶТ 21.05.1998 №580); (қҷт 29.04.06 №184) (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

Вазъи ҳуқуқӣ ва фаъолияти касбии намояндагони ташкилотҳои телевизион ва радиошунавонии хориҷиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

 

БОБИ 6.

МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

 

Моддаи 35. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ  барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. (қҷт аз 22.07.2013, №1014)

 

Моддаи 36. Асосҳои аз ҷавобгарӣ озод намудан

Ташкилоти телевизион ва радиошунавонӣ, кормандони он барои паҳн намудани маълумоте, ки ба маълумоти воқеӣ мутобиқат надорад, дар ҳолатҳои зерин аз ҷавобгарӣ озод карда мешаванд:

агар ин маълумот дар ахбори расмӣ интишор ёфта бошад; (қҷт 29.04.06 №184)

агар маълумот аз агентиҳои давлатӣ ё маркази матбуоти мақомоти давлатӣ ва мақомоти иттиҳодияҳои шаҳрвандон гирифта шуда бошад; (қҷт 29.04.06 №184)

агар маълумот ҳангоми пахши мустақим бар хилофи нияти муаллифон паҳн шуда бошад; (қҷт 29.04.06 №184)

агар ин маълумот тавассути васоити дигари ахбори омма нашр шуда бошад ва зимнан манбаи он зикр гардида бошад. (қҷт 29.04.06 №184)

 

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                              Э. РАҲМОНОВ

ш. Душанбе, 14 ноябри соли 1996,

№ 382

ШАРИКОН: