Қарори

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар бораи Котиботи иҷлосияи чордаҳуми 

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии

Тоҷикистон даъвати чорум

Мутобиқи моддаи 25 Дастури Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  қ а р о р   м е к у н а д:

Котиботи иҷлосияи чордаҳуми Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷум­ҳурии Тоҷикистон даъвати чорум дар ҳайати зерин интихоб карда шавад:

Раиси котибот:

Абдуназаров Хисрав Насруллоевич

Аъзои котибот:

Назриев Шамсмуҳаммад Гулмуҳамадович

Шоиддинов Фазлиддин Тавакалович

          

                Раиси

Маҷлиси миллии Маҷлиси

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон                                 М.Убайдуллоев

        ш. Душанбе,

  4 июли соли  2013

            № 501


Постановление

Маджлиси милли Маджлиси Оли

Республики Таджикистан

О Секретариате четырнадцатой сессии 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики

Таджикистан четвертого созыва

В соответствии со статьей 25 Регламента Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан   п о с т а н о в л я е т:

Избрать Секретариат четырнадцатой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан четвертого созыва в следующем составе:

Председатель Секретариата:      

       

Абдуназаров Хисрав Насруллоевич

Члены Секретариата:

Назриев Шамсмухаммад Гулмухамадович

Шоиддинов Фазлиддин Тавакалович

 

                                     

      Председатель

  Маджлиси милли Маджлиси

  Оли Республики Таджикистан                                          М.Убайдуллоев

        г. Душанбе,

  4 июля  2013 года

            № 501

 

Copyright 2014 501 КОТИБОТ. Национальный Интернет Провайдер TOJNET
Joomla Templates by Wordpress themes free